nap

Tisztelt Látogatók!

Kisiskolásokat nevelő szülők, vagy az ifjúsági irodalom alapműveit olvasók jól ismerik Lessie történetét. A skótjuhász kutyáét, amelyet egy különös vonzalom újra és újra visszavezet arra a földre, ahol nevelkedett, ahol szeretett gazdájához tartozhat.

Ez a vonzalom az ember számára sem ismeretlen. Az utazók, illetve távol élők ezt a honvágy szóval írják le, amely nem könnyen érthető, de annál könnyebben átélhető. Azt hiszem, nem kell hosszasan magyarázni, hisz akik már évtizedek óta Óbudán élnek, pontosan érzik, hogy milyen komoly kötőerő az idetartozás élménye. A hely, amelyhez kedves emlékeink fűznek, amely személyes történeteket idéz, és persze az emberek, akiktől elszakadva lehet ugyan élni, de nem könnyű.

A tágabb értelemben vett valódi óbudaiságnak azonban van az érzelmeken túlmutató összetevője is, ami a városrészünkhöz fűződő viszonyban mutatkozik meg. Van, akinek csak lakóhely, a többségnek azonban olyan otthon, amelyért tenni is érdemes. A kerületi civil szervezetek, a hagyományőrző közösségek és a helyi ügyeket magukénak érző lokálpatrióták tevékenysége által válik megragadhatóvá Óbuda vonzereje.

Az önkormányzat velük közösen alakítja a helyi közéletet, hisz négy éve a közösségi tervezések keretében mindig bevonja őket a városépítő munkába. A „Közel az emberekhez” program részeként mindig megkérdezzük ötleteiket, javaslataikat, és évente közel 100 millió forint fordítunk a közösen megtervezett projektek megvalósítására. 90 civil szervezettel van együttműködési megállapodásunk, velük közösek a céljaink, közös a munka és közösek az ünnepeink is.

Az Óbudai Piknik, Civil és Nemzetiségi Nap kitűnő alkalom arra, hogy a városrész múltjából fakadó sokszínűsége megmutatkozhasson. A nemzetiségi hagyományőrző előadások mellett az érdeklődők a szüret köré szerveződő programokkal, gasztronómiai érdekességekkel, színpadi produkciókkal, a gyerekek pedig különböző játékokkal és természetesen egymással is találkozhatnak a III. kerület számos központi helyszínén.

Remélem, hogy az egész kerületet átölelő rendezvény az Ön számára is érzékelhetővé teszi Óbuda iránti tiszteletünket, és mindazt a kulturális és városépítő igyekezetet, mellyel városunknak, itt élő elődeinknek és persze Önöknek tartozunk.

Bús Balázs polgármester

van még

Kapcsolatok